چهل و سومين جلسه دادگاه حميد نورى: مهران عباسیان از محل برگزاری این دادگاه در استکهلم گزارش می‌دهد