ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری به دروغ ادعا کرد «گشت ارشاد وجود نخواهد داشت.»

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱