واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به حضور زهرا امیرابراهمی روی فرش قرمز جشنواره‌ی فیلم کن