در ایتالیا هزاران کشاورز با تراکتورهایشان به سمت رم در حرکت هستند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷