افزایش حضور نیروهای دریایی آمریکا با دو ناو هواپیمابر و زیردریایی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵