رشد مدل کامل جنین در آزمایشگاه با استفاده از سلول‌های بنیادی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶