افزایش تدابیر امنیتی در سفارت‌خانه‌های کشورهای غربی در لبنان پس از دریافت تهدیدهای امنیتی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰