سفر رییس جمهوری فرانسه به کشورهای حوزه خلیج فارس: گفت‌وگو با حسین علیزاده