اظهارات جنجال‌برانگیز مدیر شرکت ملی نفت ابوظبی و رییس این دوره از کنفرانس تغییرات اقلیمی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲