مرزهای استراتژیک رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل به داخل ایران آمده / گفت‌وگو با اردوان روزبه، روزنامه‌نگار