تجمع ایرانیان در اعتراض به اجرای احکام اعدام در سوئد و آلمان برگزار شد

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴