شاهین مدرس: موفقیت اسراییل برای رساندن حماس به سمت تضعیف حداکثری نزدیک است

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹