گزارش آرش اعلایی، ایران اینترنشنال از محل برگزاری نمایشگاه ماشین در واشینگتن‌ دی‌سی