نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها و شرایط انسانی در غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹