آیا جنگ اسرائیل و حماس به ایستگاه پایانی نزدیک شده است؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳