اجرای تئاتر و سرود در استکهلم با هدف آگاه‌رسانی و رساندن صدای مردم ایران