آغاز گفت‌وگوی‌های دیپلماتیک با ترکیه در راستای پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو: گفت‌وگو با فرزیا ثابتی