پایان تلخ جشنواره «نوا» در جنوب اسرائیل

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶