ششمین روز تحصن ایرانیان در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشینگتن دی‌سی

جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۹