پنتاگون فرایند صدور مجوز امنیتی به آرین طباطبایی را بررسی می‌کند

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷