تحریم‌های تازه برای قطع درآمد حامیان حماس

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲