طرح مدیریت ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه از امروز آغاز می‌شود

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷