ادامه اعتراضات کشاورزان به سیاست‌های کشاورزی و مقررات اتحادیه اروپا

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲