کلمه: وضعیت جسمی و سلامت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دچار افت محسوسی شده است

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴