ارتش اسرائیل: نوار غزه به صورت کامل به دو بخش غزه شمالی و غزه جنوبی تقسیم شده است

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵