گزارش طناز خامه، خبرنگار ایران اینترنشنال در خارکیف از آخرین وضعیت جنگ در اوکراین