آلخو ویدال کوادراس،رییس سابق حزب خلق در مادرید از هواداران مجاهدین خلق هدف سوقصد قرار گرفت

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹