پایگاه زرهی حشد شعبی، در کالسو در بابل عراق با پنج موشک هدف حملات هوایی قرار گرفت

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱