کشتی بیمارستانی ایتالیایی «وولکانو» رهسپار غزه است

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰