چینی ها درسال۲۰۲۳ صادرات نفت ایران را به رقمی بی سابقه در پنج سال اخیر رساندند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱