اسرائیل: عمده موشک‌های شلیک شده، از سوی سامانه گنبد آهنین مورد هدف قرار گرفته است

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱