اتحادیه کارگران آزاد ایران از اخراج کارگران استخدامی شرکت نفت و گاز بانکول خبر داد

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰