حمله حامیان رئیسی به تجمع ایرانیان مخالف حکومت در لندن

حمله حامیان رئیسی به تجمع ایرانیان مخالف حکومت در لندن؛کنشگران سیاسی خواهان برخورد دولت بریتانیا با عاملان جمهوری اسلامی در این کشور شدند گفت‌وگو با شهران طبری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵