افزایش تنش‌ها میان سازمان ملل و اسرائیل

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶