امسال هند گرمترین تابستان از آغاز ثبت دما را تجربه کرد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹