همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و طالبان

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹