وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها در غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵