نگرانی از واکنش ایران در صورت حمله تمام‌عیار اسرائیل به حزب الله

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: حمله تمام‌عیار ارتش اسرائیل به حزب‌الله در لبنان می‌تواند به واکنش نظامی ایران منجر شود گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، بن سبطی، پژوهشگر ایران و اسرائیل و شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴