رفع ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی

ایالات متحده ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را در هفته‌های آینده لغو می‌کند گفت‌وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶