ادعاها درباره وجود مرکز فرماندهی حماس زیر بیمارستان شفا

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷