ادامه مخالفت‌ها با مشارکت در انتخاباتِ نظام برای تعیین جانشین رئیسی

ادامه مخالفت فعالان سیاسی، کنشگران حقوق بشر و گروه‌های مختلف اجتماعی با مشارکت در انتخاباتِ نظام برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی نشان دهنده چه وضعیتی در ایران است؟ گفت‌وگو با مجید محمدی، جامعه‌شناس

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳