مردم چقدر رای دادن یا ندادن خود را یک عمل سیاسی فعال و نه از سر انفعال می‌دانند؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶