اضافه‌شدن چند فروند هواپیمای اسقاطی به ناوگان هوایی ایران

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰