انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳