خودبراندازی همان فروپاشی است و در نظام جمهوری اسلامی بسیار محتمل است

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴