طالبان زیر ذره‌بین دیوان کیفری بین‌المللی، به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶