هدف قرار دادن مواضع غیرنظامی و بحران انسانی در نوار غزه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳