دیدار بلینکن با مقامات اصلی اسرائیل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸