مذاکرات جهوری اسلامی و آمریکا در قطر/ گزارش سمیرا قرایی، ایران اینترنشنال