اعتراض به سوئد برای آزادی حمید نوری

مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ملاردالن سوئد: تصمیم دولت سوئد برای تبادل حمید نوری پس از صدور حکم حبس ابد برای او در دادگاه، اعتبار دستگاه قضایی این کشور را در سطح جهانی زیر سوال برد

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷